FAQ   

czyli często zadawane, podstawowe pytania i odpowiedzi na temat nauki języka w naszej szkole

01 /
02 /
05 /
04 /

Ile kosztują kursy?

Opłaty za wszystkie kursy ustalone są w aktualnym cenniku szkoły.
Kursy indywidualne języka angielskiego dla dzieci do lat 11 to koszt 45zł; młodzież w wieku 12-18 lat to 50zł; dorośli - 55zł. Kursy grupowe: dwuosobowe - po 30 zł od osoby; trzyosobowe - 25zł od osoby; czteroosobowe - po 20 zł od osoby.

Kursy dla firm 70zł zajęcia indywidualne, 45zł zajęcia dwuosobowe, 40zł zajęcia trzyosobowe.

Jaką metodą będziemy się uczyć?

Metodą komunikacyjną. Oznacza to, że nacisk kładziony jest na sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu. Jednocześnie rozwijane są pozostałe sprawności.
Bardzo mocno wspomagana jest nauka słownictwa. Jest zintegrowana z programem zajęć na poszczególnych poziomach. Na zajęciach mają miejsce szybkie powtórki poznanych zwrotów i wyrażeń, a rozdawane fiszki i audiofiszki świetnie tą naukę uzupełniają. Doskonałym dodatkiem są także zajęcia multimedialne.

Czy szkoła udziela lekcji w trakcie pandemii koronawirusa? 

Tak. Prowadzimy zajęcia "face to face" w siedzibie naszej szkoły. Wprowadziliśmy wszystkie wytyczne oraz rekomendacje Ministerstwa Edukacji z zakresu higieny funkcjonowania placówek edukacyjnych. Proponujemy również bogatą ofertę kursów online dla dzieci i młodzieży uczących się w szkole podstawowej, jak i dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Czy jest monitoring postępów?

Na kursach dla młodzieży oraz dorosłych:

przewidziane są dwa testy - test śródsemestralny oraz test końcowy. 
Ponadto po teście końcowym nauczyciele sporządzają pisemną opinię. Spełnia ona, podobnie jak testy, rolę informacyjną, wskazując obszary, na jakich należy się skoncentrować w dalszej nauce.

03 /

Czy po ukończeniu kursu dostanę dyplom /zaświadczenie?

Tak. Na prośbę Studenta szkoła wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym etapie. W razie potrzeby nasi Słuchacze dostają także listy polecające.

06 /

Kiedy mogę rozpocząć kurs?

Proponujemy kursy na różnych poziomach rozpoczynające się przez cały rok.

Po krótkim teście i rozmowie z lektorem sprawdzającym poziom możesz zapisać się do nas i zacząć kurs tego samego dnia.